Raporty bieżące

Złożenie wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) GPW

14/2017

25 lipca 2017 17:09

Maxcom S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 25 lipca 2017 r. Spółka złożyła wniosek o dopuszczenie i wprowadzenie […]

Publikacja raportów okresowych Maxcom S.A. w roku obrotowym 2017

13/2017

24 lipca 2017 10:08

Zarząd Maxcom S.A. („Spółka”, „Maxcom”) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2017: Skonsolidowany raport półroczny Grupy […]

Zakończenie oferty publicznej akcji Spółki.

12/2017

5 lipca 2017 10:27

Zarząd Maxcom S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informacje na temat zakończonej oferty publicznej akcji Spółki. 1. Data rozpoczęcia i […]

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Maxcom S.A. / Zmiany statutu

11/2017

30 czerwca 2017 14:29

Maxcom S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 30 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego […]

Rejestracja akcji w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

10/2017

29 czerwca 2017 15:24

Maxcom S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 29 czerwca 2017 r. Spółka powzięła wiadomość o Komunikacie Działu Operacyjnego […]

Wprowadzenie akcji do obrotu giełdowego na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

9/2017

29 czerwca 2017 15:16

Maxcom S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 29 czerwca 2017 r. Spółka otrzymała od Giełdy Papierów Wartościowych w […]

Podpisanie umowy o pełnienie funkcji Animatora Emitenta

8/2017

29 czerwca 2017 15:07

Maxcom S.A. („Spółka”) informuje o zawartej z Bankiem Zachodnim WBK S.A. – Domem Maklerskim BZ WBK ( „BZ WBK”) umowie, […]

Rejestracja PDA w KDPW

7/2017

29 czerwca 2017 13:11

Maxcom S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 29 czerwca 2017 r. otrzymała Uchwałę Nr 418/17 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych […]

Uchwała Zarządu GPW w sprawie dopuszczenia akcji do obrotu giełdowego

6/2017

29 czerwca 2017 13:03

Maxcom S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 29 czerwca 2017 r. otrzymała Uchwałę Nr 682/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w […]

Złożenie wniosku o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym

5/2017

28 czerwca 2017 14:35

Maxcom S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 27 czerwca 2017 r. Spółka złożyła wniosek o dopuszczenie 2.040.000 akcji serii A, […]

Warunkowa rejestracja akcji w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

4/2017

28 czerwca 2017 14:28

Maxcom S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 16 czerwca 2017 r., tj. przed przystąpieniem Spółki do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji […]

Przydział Akcji Oferowanych

3/2017

28 czerwca 2017 14:15

Zarząd spółki Maxcom S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 21 czerwca 2017 r. (tj. w dniu przypadającym przed przystąpieniem Spółki […]