Raporty bieżące

Zawiadomienie w trybie art. 19 ust.1 rozporządzenia MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

18/2017

3 października 2017 16:41

Zarząd Maxcom S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 3 października 2017 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 19 ust.1 […]

Dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

17/2017

11 sierpnia 2017 22:35

Maxcom S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 11 sierpnia 2017 r. Spółka powzięła informację o uchwale Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych […]

Wybór biegłego rewidenta

16/2017

8 sierpnia 2017 22:52

Zarząd Maxcom Spółki Akcyjnej (zwanej dalej „Spółką„) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 2/2017 z dnia 7 sierpnia 2017 […]

Podsumowanie kosztów oferty publicznej akcji serii A i B Spółki – uzupełnienie raportu bieżącego nr 12/2017 z dnia 5 lipca 2017 r.

15/2017

26 lipca 2017 15:20

Maxcom S.A. („Spółka”) przekazuje uzupełnienie do treści raportu bieżącego nr 12/2017 z dnia 5 lipca 2017 r. („Raport”) w zakresie […]

Złożenie wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) GPW

14/2017

25 lipca 2017 17:09

Maxcom S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 25 lipca 2017 r. Spółka złożyła wniosek o dopuszczenie i wprowadzenie […]

Publikacja raportów okresowych Maxcom S.A. w roku obrotowym 2017

13/2017

24 lipca 2017 10:08

Zarząd Maxcom S.A. („Spółka”, „Maxcom”) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2017: Skonsolidowany raport półroczny Grupy […]

Zakończenie oferty publicznej akcji Spółki.

12/2017

5 lipca 2017 10:27

Zarząd Maxcom S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informacje na temat zakończonej oferty publicznej akcji Spółki. 1. Data rozpoczęcia i […]

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Maxcom S.A. / Zmiany statutu

11/2017

30 czerwca 2017 14:29

Maxcom S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 30 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego […]

Rejestracja akcji w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

10/2017

29 czerwca 2017 15:24

Maxcom S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 29 czerwca 2017 r. Spółka powzięła wiadomość o Komunikacie Działu Operacyjnego […]

Wprowadzenie akcji do obrotu giełdowego na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

9/2017

29 czerwca 2017 15:16

Maxcom S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 29 czerwca 2017 r. Spółka otrzymała od Giełdy Papierów Wartościowych w […]

Podpisanie umowy o pełnienie funkcji Animatora Emitenta

8/2017

29 czerwca 2017 15:07

Maxcom S.A. („Spółka”) informuje o zawartej z Bankiem Zachodnim WBK S.A. – Domem Maklerskim BZ WBK ( „BZ WBK”) umowie, […]

Rejestracja PDA w KDPW

7/2017

29 czerwca 2017 13:11

Maxcom S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 29 czerwca 2017 r. otrzymała Uchwałę Nr 418/17 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych […]