Raporty bieżące

Złożenie wniosku o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym

5/2017

28 czerwca 2017 14:35

Maxcom S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 27 czerwca 2017 r. Spółka złożyła wniosek o dopuszczenie 2.040.000 akcji serii A, […]

Warunkowa rejestracja akcji w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

4/2017

28 czerwca 2017 14:28

Maxcom S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 16 czerwca 2017 r., tj. przed przystąpieniem Spółki do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji […]

Przydział Akcji Oferowanych

3/2017

28 czerwca 2017 14:15

Zarząd spółki Maxcom S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 21 czerwca 2017 r. (tj. w dniu przypadającym przed przystąpieniem Spółki […]

Informacja o ustaleniu ostatecznej ceny Akcji Oferowanych, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów

2/2017

28 czerwca 2017 14:06

Zarząd spółki Maxcom S.A. („Spółka”) zgodnie z art. 54 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów […]

Przystąpienie do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji

1/2017

28 czerwca 2017 13:46

Zarząd spółki Maxcom S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 28 czerwca 2017 r. Spółka przystąpiła do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI). W związku z powyższym, od tego […]