Raporty bieżące

Korekta raportu okresowego – rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 r.

26/2017

20 listopada 2017 11:05

Zarząd Maxcom S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie kwartalnym za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 […]

Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

25/2017

17 listopada 2017 12:08

Zarząd Maxcom S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 17 listopada 2017 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 19 ust.1 […]

Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

24/2017

17 listopada 2017 10:19

Zarząd Maxcom S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 17 listopada 2017 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 19 ust.1 […]

Korekta prognoz finansowych za 2017 r.

23/2017

15 listopada 2017 20:32

Zarząd Maxcom S.A. (Spółka, Emitent) ( „Spółka”) informuje, iż Spółka dokonała oceny możliwości realizacji prognozowanych wyników finansowych na 2017 r., […]

Powołanie Komitetu Audytu

22/2017

20 października 2017 14:46

Zarząd Maxcom S. A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 20.10.2017 r. Rada Nadzorcza Maxcom S.A. działając na podstawie art. […]

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 r.

21/2017

6 października 2017 17:29

Zarząd Maxcom S.A. (Spółka, Emitent) informuje o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 r. Emitent przekaże […]

Zawiadomienie w trybie art. 19 ust.1 rozporządzenia MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

20/2017

5 października 2017 16:51

Zarząd Maxcom S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 5 października 2017 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 19 ust.1 […]

Zawiadomienie w trybie art. 19 ust.1 rozporządzenia MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

19/2017

3 października 2017 16:58

Zarząd Maxcom S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 3 października 2017 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 19 ust.1 […]

Zawiadomienie w trybie art. 19 ust.1 rozporządzenia MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

18/2017

3 października 2017 16:41

Zarząd Maxcom S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 3 października 2017 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 19 ust.1 […]

Dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

17/2017

11 sierpnia 2017 22:35

Maxcom S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 11 sierpnia 2017 r. Spółka powzięła informację o uchwale Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych […]

Wybór biegłego rewidenta

16/2017

8 sierpnia 2017 22:52

Zarząd Maxcom Spółki Akcyjnej (zwanej dalej „Spółką„) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 2/2017 z dnia 7 sierpnia 2017 […]

Podsumowanie kosztów oferty publicznej akcji serii A i B Spółki – uzupełnienie raportu bieżącego nr 12/2017 z dnia 5 lipca 2017 r.

15/2017

26 lipca 2017 15:20

Maxcom S.A. („Spółka”) przekazuje uzupełnienie do treści raportu bieżącego nr 12/2017 z dnia 5 lipca 2017 r. („Raport”) w zakresie […]