Raporty bieżące

Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy

5/2019

10 maja 2019 08:52

Zarząd Maxcom S.A. (dalej: Emitent, Spółka), informuje, że w dniu 10.05.2019 r. mając na uwadze interes akcjonariuszy oraz sytuację finansową […]

Podpisanie Aneksu nr 2 do porozumienia ustalającego wstępne ramowe warunki transakcji tzw. Term Sheet

4/2019

30 kwietnia 2019 14:05

Zarząd Maxcom S.A. (Spółka, Emitent) niniejszym podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 30.04.2019 r. Spółka zawarła z Laurynas Jokužis, […]

Podpisanie Aneksu nr 1 do porozumienia ustalającego wstępne ramowe warunki transakcji tzw. Term Sheet

3/2019

29 marca 2019 21:05

Zarząd Maxcom S.A. (Spółka, Emitent) niniejszym podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29.03.2019 roku Spółka zawarła z Laurynas Jokužis, […]

Podpisanie porozumienia ustalającego wstępne ramowe warunki transakcji tzw. Term Sheet

2/2019

4 lutego 2019 20:13

Zarząd Maxcom S.A. (Spółka, Emitent) niniejszym podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 4 lutego 2019 roku Spółka podpisała z […]

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 r.

1/2019

11 stycznia 2019 15:43

Zarząd Maxcom S.A. (Spółka, Emitent) niniejszym podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2019 r. Raporty kwartalne […]

Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Raport bieżący: nr 22/2018

5 listopada 2018 17:09

Zarząd Maxcom S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 5 listopada 2018 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 19 ust.1 […]

Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Raport bieżący: nr 21/2018

5 listopada 2018 17:06

Zarząd Maxcom S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 5 listopada 2018 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 19 ust.1 […]

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2018 r.

Raport bieżący: nr 20/2018

5 listopada 2018 14:50

Zarząd Maxcom S.A. (dalej także: Spółka, Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 01/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r. w […]

Zakończenie likwidacji spółki zależnej

19/2018

3 września 2018 15:05

Zarząd Maxcom S.A. (dalej także: Emitent, Spółka), informuje, iż dnia 3 września 2018 r. otrzymał informację, o tym, iż Sąd […]

Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport bieżący: nr 18/2018

27 czerwca 2018 15:45

Zarząd Maxcom S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 27 czerwca 2018 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 19 ust.1 […]

Wybór biegłego rewidenta

Raport bieżący: nr 17/2018

21 czerwca 2018 16:50

Zarząd Spółki Maxcom S.A. (dalej także: Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 21 czerwca 2018 roku Rada Nadzorcza, na podstawie […]

Wypłata dywidendy za rok 2017.

Raport bieżący: nr 16/2018

14 czerwca 2018 11:23

Zarząd Spółki Maxcom S.A. (dalej także: Emitent, Spółka) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 14 czerwca 2018 […]