Raporty bieżące

Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy

Raport bieżący: nr 8/2018

17 maja 2018 17:07

Zarząd Maxcom S.A. (dalej: Emitent, Spółka), informuje, że w dniu 17.05.2018 r. mając na uwadze interes akcjonariuszy oraz sytuację finansową […]

Korekta prognoz finansowych na rok 2018

Raport bieżący: nr 7/2018

17 maja 2018 17:05

Zarząd Maxcom S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż Spółka dokonała oceny możliwości realizacji prognozowanych wyników finansowych na rok 2018, opublikowanych w prospekcie […]

Zawarcie umowy pomiędzy Maxcom S.A. a udziałowcami spółki COMTEL Sp. z o.o. z siedzibą w Brzesku. Nabycie udziałów przez Maxcom S.A. w spółce COMTEL Sp. z o.o. z siedzibą w Brzesku. Przystąpienie Maxcom S.A. w charakterze komandytariusza do COMTEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

6/2018

14 maja 2018 17:12

Zarząd Maxcom S.A. (dalej także: Emitent, Spółka), informuje, że w dniu 14 maja 2018 r. zawarł ze wspólnikami COMTEL Sp.  […]

Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport bieżący: nr 5/2018

27 kwietnia 2018 17:16

Zarząd Maxcom S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 27 kwietnia 2018 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 19 ust.1 […]

Zawarcie umowy znaczącej

4/2018

6 marca 2018 22:54

Zarząd Maxcom S.A. (dalej: Emitent, Spółka), niniejszym informuje, że w dniu 6 marca 2018 podpisał umowę z Meizu Telecom Company […]

Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

3/2018

1 lutego 2018 15:16

Zarząd Maxcom S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 1 lutego 2018 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 19 ust.1 […]

Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

2/2018

25 stycznia 2018 14:17

Zarząd Maxcom S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 25 stycznia 2018 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 19 ust.1 […]

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 r.

1/2018

22 stycznia 2018 13:54

Zarząd Maxcom S.A. (Spółka, Emitent) niniejszym podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2018 r. Raporty kwartalne: […]

Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

28/2017

18 grudnia 2017 15:30

Zarząd Maxcom S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 18 grudnia 2017 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 19 ust.1 […]

Korekta raportu bieżącego nr 27/2017

27/2017/K

6 grudnia 2017 10:49

Zarząd Maxcom S.A. (Spółka, Emitent) w nawiązaniu do raportu opublikowanego w dniu 4 grudnia 2017 r. oznaczonego numerem 27/2017, informuje, […]

Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

27/2017

4 grudnia 2017 15:31

Zarząd Maxcom S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 4 grudnia 2017 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 19 ust.1 […]

Korekta raportu okresowego – rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 r.

26/2017

20 listopada 2017 11:05

Zarząd Maxcom S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie kwartalnym za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 […]