Raporty bieżące

Zmieniona treści projektu uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 14 czerwca 2018 roku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017

12/2018

7 czerwca 2018 16:22

Zarząd Maxcom S.A. („Spółka”, „Emitent”)  niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, zmieniony przez Zarząd Spółki projekt uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia […]

Korekta raportu bieżącego nr 10/2018

Raport bieżący: nr 10K/2018

6 czerwca 2018 13:00

Zarząd Maxcom S.A. („Spółka”, „Emitent”)  niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, korektę treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego […]

Utworzenie spółki zależnej Maxcom International Limited Co., z siedzibą w Hongkongu

Raport bieżący numer 11/2018

22 maja 2018 17:54

Zarząd Spółki Maxcom S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 22 maja 2018 r. otrzymał informację o zakończeniu procesu objęcia […]

Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 14 czerwca 2018 r.

10/2018

18 maja 2018 17:22

Zarząd Maxcom S.A. (dalej: Spółka, Emitent)  w załączeniu przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia […]

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Maxcom S.A.

9/2018

18 maja 2018 17:11

Zarząd Maxcom Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach (dalej także: Spółka, Emitent), działając na podstawie art. 399 § 1 w […]

Korekta raportu bieżącego nr 8/2018

8K/2018

18 maja 2018 17:03

Zarząd Maxcom S.A. („Spółka”, „Emitent”)  niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, korektę oczywistej omyłki pisarskiej zaistniałej w raporcie numer 8/2018 z […]

Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy

Raport bieżący: nr 8/2018

17 maja 2018 17:07

Zarząd Maxcom S.A. (dalej: Emitent, Spółka), informuje, że w dniu 17.05.2018 r. mając na uwadze interes akcjonariuszy oraz sytuację finansową […]

Korekta prognoz finansowych na rok 2018

Raport bieżący: nr 7/2018

17 maja 2018 17:05

Zarząd Maxcom S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż Spółka dokonała oceny możliwości realizacji prognozowanych wyników finansowych na rok 2018, opublikowanych w prospekcie […]

Zawarcie umowy pomiędzy Maxcom S.A. a udziałowcami spółki COMTEL Sp. z o.o. z siedzibą w Brzesku. Nabycie udziałów przez Maxcom S.A. w spółce COMTEL Sp. z o.o. z siedzibą w Brzesku. Przystąpienie Maxcom S.A. w charakterze komandytariusza do COMTEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

6/2018

14 maja 2018 17:12

Zarząd Maxcom S.A. (dalej także: Emitent, Spółka), informuje, że w dniu 14 maja 2018 r. zawarł ze wspólnikami COMTEL Sp.  […]

Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport bieżący: nr 5/2018

27 kwietnia 2018 17:16

Zarząd Maxcom S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 27 kwietnia 2018 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 19 ust.1 […]

Zawarcie umowy znaczącej

4/2018

6 marca 2018 22:54

Zarząd Maxcom S.A. (dalej: Emitent, Spółka), niniejszym informuje, że w dniu 6 marca 2018 podpisał umowę z Meizu Telecom Company […]

Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

3/2018

1 lutego 2018 15:16

Zarząd Maxcom S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 1 lutego 2018 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 19 ust.1 […]