Raporty bieżące

Zakończenie likwidacji spółki zależnej

19/2018

3 września 2018 15:05

Zarząd Maxcom S.A. (dalej także: Emitent, Spółka), informuje, iż dnia 3 września 2018 r. otrzymał informację, o tym, iż Sąd […]

Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport bieżący: nr 18/2018

27 czerwca 2018 15:45

Zarząd Maxcom S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 27 czerwca 2018 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 19 ust.1 […]

Wybór biegłego rewidenta

Raport bieżący: nr 17/2018

21 czerwca 2018 16:50

Zarząd Spółki Maxcom S.A. (dalej także: Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 21 czerwca 2018 roku Rada Nadzorcza, na podstawie […]

Wypłata dywidendy za rok 2017.

Raport bieżący: nr 16/2018

14 czerwca 2018 11:23

Zarząd Spółki Maxcom S.A. (dalej także: Emitent, Spółka) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 14 czerwca 2018 […]

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 14 czerwca 2018 r.

Raport bieżący: nr 15/2018

14 czerwca 2018 11:14

Zarząd Spółki Maxcom S.A. (dalej także: Emitent, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów […]

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxcom S.A. w dniu 14 czerwca 2018 r.

Raport bieżący: nr 14/2018

14 czerwca 2018 10:57

Zarząd Spółki Maxcom S.A. (dalej także: Emitent, Spółka) niniejszym, w załączeniu, przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne […]

Zmiana adresu miejsca odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14 czerwca 2018 roku

Raport bieżący: nr 13/2018

12 czerwca 2018 21:32

Zmieniona treści projektu uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 14 czerwca 2018 roku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017

12/2018

7 czerwca 2018 16:22

Zarząd Maxcom S.A. („Spółka”, „Emitent”)  niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, zmieniony przez Zarząd Spółki projekt uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia […]

Korekta raportu bieżącego nr 10/2018

Raport bieżący: nr 10K/2018

6 czerwca 2018 13:00

Zarząd Maxcom S.A. („Spółka”, „Emitent”)  niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, korektę treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego […]

Utworzenie spółki zależnej Maxcom International Limited Co., z siedzibą w Hongkongu

Raport bieżący numer 11/2018

22 maja 2018 17:54

Zarząd Spółki Maxcom S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 22 maja 2018 r. otrzymał informację o zakończeniu procesu objęcia […]

Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 14 czerwca 2018 r.

10/2018

18 maja 2018 17:22

Zarząd Maxcom S.A. (dalej: Spółka, Emitent)  w załączeniu przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia […]

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Maxcom S.A.

9/2018

18 maja 2018 17:11

Zarząd Maxcom Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach (dalej także: Spółka, Emitent), działając na podstawie art. 399 § 1 w […]