Raporty bieżące

Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Raport bieżący: nr 22/2018

5 listopada 2018 17:09

Zarząd Maxcom S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 5 listopada 2018 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 19 ust.1 […]

Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Raport bieżący: nr 21/2018

5 listopada 2018 17:06

Zarząd Maxcom S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 5 listopada 2018 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 19 ust.1 […]

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2018 r.

Raport bieżący: nr 20/2018

5 listopada 2018 14:50

Zarząd Maxcom S.A. (dalej także: Spółka, Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 01/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r. w […]

Zakończenie likwidacji spółki zależnej

19/2018

3 września 2018 15:05

Zarząd Maxcom S.A. (dalej także: Emitent, Spółka), informuje, iż dnia 3 września 2018 r. otrzymał informację, o tym, iż Sąd […]

Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport bieżący: nr 18/2018

27 czerwca 2018 15:45

Zarząd Maxcom S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 27 czerwca 2018 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 19 ust.1 […]

Wybór biegłego rewidenta

Raport bieżący: nr 17/2018

21 czerwca 2018 16:50

Zarząd Spółki Maxcom S.A. (dalej także: Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 21 czerwca 2018 roku Rada Nadzorcza, na podstawie […]

Wypłata dywidendy za rok 2017.

Raport bieżący: nr 16/2018

14 czerwca 2018 11:23

Zarząd Spółki Maxcom S.A. (dalej także: Emitent, Spółka) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 14 czerwca 2018 […]

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 14 czerwca 2018 r.

Raport bieżący: nr 15/2018

14 czerwca 2018 11:14

Zarząd Spółki Maxcom S.A. (dalej także: Emitent, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów […]

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxcom S.A. w dniu 14 czerwca 2018 r.

Raport bieżący: nr 14/2018

14 czerwca 2018 10:57

Zarząd Spółki Maxcom S.A. (dalej także: Emitent, Spółka) niniejszym, w załączeniu, przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne […]

Zmiana adresu miejsca odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14 czerwca 2018 roku

Raport bieżący: nr 13/2018

12 czerwca 2018 21:32

Zmieniona treści projektu uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 14 czerwca 2018 roku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017

12/2018

7 czerwca 2018 16:22

Zarząd Maxcom S.A. („Spółka”, „Emitent”)  niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, zmieniony przez Zarząd Spółki projekt uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia […]

Korekta raportu bieżącego nr 10/2018

Raport bieżący: nr 10K/2018

6 czerwca 2018 13:00

Zarząd Maxcom S.A. („Spółka”, „Emitent”)  niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, korektę treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego […]