Raporty bieżące

Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

28/2017

18 grudnia 2017 15:30

Zarząd Maxcom S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 18 grudnia 2017 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 19 ust.1 […]

Korekta raportu bieżącego nr 27/2017

27/2017/K

6 grudnia 2017 10:49

Zarząd Maxcom S.A. (Spółka, Emitent) w nawiązaniu do raportu opublikowanego w dniu 4 grudnia 2017 r. oznaczonego numerem 27/2017, informuje, […]

Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

27/2017

4 grudnia 2017 15:31

Zarząd Maxcom S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 4 grudnia 2017 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 19 ust.1 […]

Korekta raportu okresowego – rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 r.

26/2017

20 listopada 2017 11:05

Zarząd Maxcom S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie kwartalnym za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 […]

Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

25/2017

17 listopada 2017 12:08

Zarząd Maxcom S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 17 listopada 2017 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 19 ust.1 […]

Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

24/2017

17 listopada 2017 10:19

Zarząd Maxcom S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 17 listopada 2017 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 19 ust.1 […]

Korekta prognoz finansowych za 2017 r.

23/2017

15 listopada 2017 20:32

Zarząd Maxcom S.A. (Spółka, Emitent) ( „Spółka”) informuje, iż Spółka dokonała oceny możliwości realizacji prognozowanych wyników finansowych na 2017 r., […]

Powołanie Komitetu Audytu

22/2017

20 października 2017 14:46

Zarząd Maxcom S. A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 20.10.2017 r. Rada Nadzorcza Maxcom S.A. działając na podstawie art. […]

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 r.

21/2017

6 października 2017 17:29

Zarząd Maxcom S.A. (Spółka, Emitent) informuje o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 r. Emitent przekaże […]

Zawiadomienie w trybie art. 19 ust.1 rozporządzenia MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

20/2017

5 października 2017 16:51

Zarząd Maxcom S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 5 października 2017 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 19 ust.1 […]

Zawiadomienie w trybie art. 19 ust.1 rozporządzenia MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

19/2017

3 października 2017 16:58

Zarząd Maxcom S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 3 października 2017 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 19 ust.1 […]

Zawiadomienie w trybie art. 19 ust.1 rozporządzenia MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

18/2017

3 października 2017 16:41

Zarząd Maxcom S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 3 października 2017 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 19 ust.1 […]