Raporty bieżące

Korekta jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok

16/2019

18 czerwca 2019 18:12

Zarząd Spółki Maxcom SA (dalej także: „Emitent”, „Spółka”) informuje, o dokonanej korekcie raportu rocznego za 2018 rok, przekazanego przez Spółkę […]

Korekta Raportu bieżącego nr 12/2019

12K/2019

18 czerwca 2019 18:04

Zarząd Maxcom SA „Spółka”, „Emitent” niniejszym podaje do publicznej wiadomości korektę omyłki pisarskiej zaistniałej w raporcie nr 12/2019 z dnia […]

Odpowiedzi na pytania akcjonariusza udzielone w trybie art. 428 KSH podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki w dniu 10 czerwca 2019 r.

15/2019

10 czerwca 2019 20:36

Zarząd Maxcom S.A. z siedzibą w Tychach („Spółka”), w oparciu o zasadę I.Z.1.19 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, […]

Wypłata dywidendy za rok 2018

14/2019

10 czerwca 2019 13:07

Zarząd Spółki Maxcom S.A. (dalej także: Emitent, Spółka) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 10 czerwca 2019 […]

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 10.06.2019 r.

13/2019

10 czerwca 2019 13:04

Zarząd Spółki Maxcom S.A. (dalej także: Emitent, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów […]

Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej Maxcom SA

12/2019

10 czerwca 2019 12:59

Zarząd Maxcom S.A. (Spółka, Emitent) niniejszym podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10 czerwca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie […]

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxcom S.A. w dniu 10.06.2019 r.

11/2019

10 czerwca 2019 12:49

Zarząd Spółki Maxcom S.A. (dalej także: Emitent, Spółka) niniejszym, w załączeniu, przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne […]

Odwołanie i powołanie członków Zarządu

10/2019

7 czerwca 2019 17:20

Zarząd Maxcom S.A. (Spółka, Emitent) niniejszym podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07 czerwca 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki odwołała […]

Zawarcie umowy inwestycyjnej

9/2019

24 maja 2019 08:49

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 02/2019 z dnia 04.02.2019 roku o podpisaniu porozumienia ustalającego wstępne warunki transakcji tzw. Term […]

Podpisanie Aneksu nr 3 do porozumienia ustalającego wstępne ramowe warunki transakcji tzw. Term Sheet

8/2019

15 maja 2019 20:37

Zarząd Maxcom S.A. (Spółka, Emitent) niniejszym podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 15.05.2019 r. Spółka zawarła z Laurynas Jokužis, Gediminas Nemanis, […]

Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 10 czerwca 2019 r.

7/2019

14 maja 2019 17:17

Zarząd Maxcom S.A. (dalej: Spółka, Emitent) w załączeniu przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia […]

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Maxcom SA

6/2019

14 maja 2019 17:07

Zarząd Maxcom Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach (dalej także: Spółka, Emitent), działając na podstawie art. 399 § 1 w […]