Raporty bieżące

Objęcie przez MAXCOM SA udziałów w spółce UAB „Rubbee” z siedzibą w Kownie

25 września 2019 13:23

Objęcie przez MAXCOM SA udziałów w spółce UAB „Rubbee” z siedzibą w Kownie Zarząd Maxcom SA (Spółka, Emitent) niniejszym podaje […]

Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Emitenta i wybór Komitetu Audytu

18/2019

12 września 2019 15:57

Zarząd Maxcom SA z siedzibą w Tychach („Spółka lub „Emitent”) w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 12/2019 z dnia 10.06.2019 r. […]

Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

17/2019

3 lipca 2019 14:23

Zarząd Maxcom S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 2 lipca 2019 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 19 ust.1 […]

Korekta raportu bieżącego nr 13/2019

13K/2019

26 czerwca 2019 08:22

Zarząd Spółki Maxcom SA z siedzibą w Tychach  (dalej: „Spółka”) informuje o korekcie raportu bieżącego nr 13/2019 z dnia 10.06.2019 […]

Korekta jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok

16/2019

18 czerwca 2019 18:12

Zarząd Spółki Maxcom SA (dalej także: „Emitent”, „Spółka”) informuje, o dokonanej korekcie raportu rocznego za 2018 rok, przekazanego przez Spółkę […]

Korekta Raportu bieżącego nr 12/2019

12K/2019

18 czerwca 2019 18:04

Zarząd Maxcom SA „Spółka”, „Emitent” niniejszym podaje do publicznej wiadomości korektę omyłki pisarskiej zaistniałej w raporcie nr 12/2019 z dnia […]

Odpowiedzi na pytania akcjonariusza udzielone w trybie art. 428 KSH podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki w dniu 10 czerwca 2019 r.

15/2019

10 czerwca 2019 20:36

Zarząd Maxcom S.A. z siedzibą w Tychach („Spółka”), w oparciu o zasadę I.Z.1.19 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, […]

Wypłata dywidendy za rok 2018

14/2019

10 czerwca 2019 13:07

Zarząd Spółki Maxcom S.A. (dalej także: Emitent, Spółka) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 10 czerwca 2019 […]

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 10.06.2019 r.

13/2019

10 czerwca 2019 13:04

Zarząd Spółki Maxcom S.A. (dalej także: Emitent, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów […]

Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej Maxcom SA

12/2019

10 czerwca 2019 12:59

Zarząd Maxcom S.A. (Spółka, Emitent) niniejszym podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10 czerwca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie […]

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxcom S.A. w dniu 10.06.2019 r.

11/2019

10 czerwca 2019 12:49

Zarząd Spółki Maxcom S.A. (dalej także: Emitent, Spółka) niniejszym, w załączeniu, przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne […]

Odwołanie i powołanie członków Zarządu

10/2019

7 czerwca 2019 17:20

Zarząd Maxcom S.A. (Spółka, Emitent) niniejszym podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07 czerwca 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki odwołała […]