Raport okresowy za I-III kw. 2017 r.

   |   20 listopada 2017 11:47

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2017 roku - skorygowane