Zmiana adresu miejsca odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14 czerwca 2018 roku

Raport bieżący: nr 13/2018   |   12 czerwca 2018 21:32

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 14.06.18 zmiana adresu
Treść raportu bieżącego nr 13/2018