Zakończenie likwidacji spółki zależnej

19/2018   |   3 września 2018 15:05

Zarząd Maxcom S.A. (dalej także: Emitent, Spółka), informuje, iż dnia 3 września 2018 r. otrzymał informację, o tym, iż Sąd Rejonowy Katowice- Wschód  w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Postanowieniem z dnia 13 sierpnia 2018 r. dokonał wykreślenia z rejestru spółki MYEKOO EUROPE Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Tychach.

W związku z powyższym nastąpiło zakończenie procesu likwidacji MYEKOO EUROPE Sp. z o.o. w likwidacji, rozpoczętej w dniu 23 stycznia 2015 r. na podstawie Uchwały nr 1  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników w spawie rozwiązania spółki.

MYEKOO EUROPE Sp. z o.o. w likwidacji była spółką w 51 % zależną od Emitenta.

Treść raportu bieżącego nr 19/2018