Korekta raportu bieżącego nr 27/2017

27/2017/K   |   6 grudnia 2017 10:49

Zarząd Maxcom S.A. (Spółka, Emitent) w nawiązaniu do raportu opublikowanego w dniu 4 grudnia 2017 r. oznaczonego numerem 27/2017, informuje, iż w skutek oczywistej omyłki, do raportu nie został dołączony załącznik. Spółka w załączeniu przedkłada załącznik w postaci powiadomienia o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Pozostała treść raportu pozostaje bez zmian.

Treść raportu bieżącego nr 27/2017/K
Załącznik - nabycie akcji przez Prezesa Zarządu