Centrum wyników

Od kilku lat spółka bardzo dynamicznie zwiększa skalę działalności, znajduje to odzwierciedlenie w wynikach finansowych. Wzrosty wynoszą kilkadziesiąt procent rocznie, a w niektórych przypadkach, jak na przykład na poziomie przychodów w 2016 r., przekraczają 100 proc. Przychody ze sprzedaży w 2016 r. osiągnęły 109,2 mln zł, co oznacza wzrost o 116,5% w porównaniu z 2015 r. Zysk operacyjny wyniósł 16,9 mln zł wobec 6,2 mln zł rok wcześniej. Z kolei zysk netto wzrósł do 12,2 mln zł z 4,0 mln zł.

Największe znaczenie dla tak dynamicznej poprawy wyników miały: nawiązanie współpracy z kolejnymi operatorami telefonii komórkowej oraz sieciami handlowymi zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Europy oraz lepsza penetracja rynku będąca efektem rozszerzania portfolio produktów (linia strong obejmująca telefony wzmocnione, linia smart obejmująca smartfony oraz marka Maxton – kierowana do supermarketów).

2014
2015
2016
2017
Dane finansowe (PLN mln)
Przychody ogółem 31,0 50,6 109,3  112,0
Zysk z działalności operacyjnej 2,8 6,2 16,9  11,6
EBITDA  2,9  6,4  17,2 12,0
Zysk przed opodatkowaniem 2,2 5,0 15,6 10,9
Zysk netto 1,8 4,0 12,2 9,1
Sytuacja finansowa (PLN mln)
Aktywa razem 16,7 22,9 51,9  69,7
Aktywa obrotowe 15,3 22,0 49,9  67,5
Aktywa trwałe 1,4 0,9 2,0  2,2
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 0,2 0,2 0,6  20,7
Kapitał własny 5,1 8,0 17,6 61,3
Zobowiązania długoterminowe 0,3 0,4 1,0 0,8
Zobowiązania krótkoterminowe 11,3 14,6 33,3  7,6

 

TRWA WCZYTYWANIE DANYCH