NIE PODLEGA UDOSTĘPNIANIU DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, PUBLIKACJI I ROZPOWSZECHNIANIU, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY, AUSTRALII LUB JAPONII.

Tychy, 12.06.2017

 

Ostatni dzień przyjmowania zapisów na akcje Maxcom

W poniedziałek 12 czerwca kończą się zapisy od inwestorów indywidualnych na akcje Maxcom, jednego z czołowych producentów i dystrybutorów telefonów komórkowych w Europie. W trwającym IPO, którego wartość może wynieść ok. 62 mln zł, zapisy od inwestorów indywidualnych przyjmowane są po cenie maksymalnej wynoszącej 72 zł.

Spółka oczekuje, że wpływy netto z emisji akcji wyniosą ok. 45 mln zł, środki te zostaną przeznaczone na realizację strategii rozwoju Maxcom. Za pieniądze pozyskane od inwestorów spółka planuje rozwijać nowe modele klasycznych telefonów oraz smartfonów, w tym innowacyjnego smartfona dla seniorów. Dodatkowy kapitał ma również pozwolić na dalszą ekspansję zagraniczną w Europie, która będzie realizowana poprzez akwizycje zagranicznych dystrybutorów sprzętu telefonicznego i uruchamianie własnych przedstawicielstw handlowych.

Oferta publiczna Maxcom obejmuje do 660 tys. akcji nowej emisji oraz do 204 tys. akcji istniejących sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy. Akcje są oferowane w transzy inwestorów indywidualnych oraz transzy inwestorów instytucjonalnych. Dla inwestorów indywidualnych przeznaczone będzie ok. 10 proc. oferowanych akcji. Ostateczna cena akcji zostanie ogłoszona 13 czerwca i będzie taka sama dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych.

Inwestorzy mogą składać zapisy w biurach maklerskich: DM BZ WBK, BM Alior Bank, DM BOŚ, mBank DM.

Oferującym i Prowadzącym Księgę Popytu jest Bank Zachodni WBK, Doradcą finansowym jest Partners & Ventures, a Doradcą prawnym CMS Cameron McKenna.

O Grupie
Maxcom posiada ponad 15-letnie doświadczenie w produkcji oraz dystrybucji własnych marek produktów telekomunikacyjnych. Jest jednym z kluczowych graczy w Europie w sprzedaży klasycznych telefonów komórkowych, w szczególności dla seniorów oraz dedykowanych osobom, które uprawiają sporty ekstremalne lub pracują w ciężkich warunkach. Grupa działa pod dwiema markami Maxcom oraz budżetowej Maxton.
Grupa realizuje sprzedaż poprzez zdywersyfikowane kanały dystrybucji B2B w ponad 20 krajach Europy, w tym m.in. za pośrednictwem czterech głównych operatorów komórkowych w Polsce, kilkunastu operatorów za granicą, sieci handlowych oraz wybranych dealerów i agentów sprzedaży. Dzięki własnemu działowi badań i rozwoju Maxcom jest w stanie szybko reagować na zmieniające się potrzeby klientów i wprowadzać na rynek nowe modele telefonów.

 

***
Kontakt dla mediów:

Karol Piszcz
TAILORS Group
tel.: 511 590 054
mail: kpiszcz@tailorsgroup.pl

Jakub Rutkowski
TAILORS Group
tel.: 603 334 068
mail: jrutkowski@tailorsgroup.pl

Zastrzeżenie prawne
Informacje tu zawarte nie są przeznaczone do publikacji i dystrybucji, bezpośrednio lub pośrednio, na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki. Materiały te nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania ofert zakupu papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych. Papiery wartościowe nie mogą być oferowane i sprzedawane w Stanach Zjednoczonych bez rejestracji zgodnie z lub na podstawie zwolnienia z rejestracji przewidzianego w amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych z 1933 r. z późniejszymi zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) oraz jej zasadami i przepisami. Nie jest zamierzona rejestracja jakiejkolwiek części Oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani przeprowadzenie oferty publicznej papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki Maxcom S.A. („Spółka”). Prospekt Emisyjny dotyczący oferty publicznej akcji Spółki („Oferta Publiczna”) oraz o ubieganiu się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. został zatwierdzony w dniu 2 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce („Prospekt”). Prospekt wraz z opublikowanymi aneksami i komunikatami aktualizującymi przygotowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych Spółki na terytorium Polski i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej papierów wartościowych Spółki w Polsce („Oferta”). W związku z Ofertą w Polsce oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych Spółki do obrotu na GPW, Prospekt został udostępniony na stronie internetowej Spółki (http://www.maxcom.pl/) jak również na stronie internetowej Oferującego – Bank Zachodni WBK S.A. – Dom Maklerski BZ WBK (http://www.dmbzwbk.pl/).

Rozpowszechnianie tego dokumentu w niektórych państwach może być zabronione. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonym dokumencie nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych w Kanadzie, Japonii lub Australii.