NIE PODLEGA UDOSTĘPNIANIU DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, PUBLIKACJI
I ROZPOWSZECHNIANIU, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY, AUSTRALII LUB JAPONII.

Tychy, 5.06.2017

Maxcom publikuje prospekt i rozpoczyna ofertę publiczną

Maxcom, jeden z czołowych producentów i dystrybutorów telefonów komórkowych w Europie, rozpoczyna ofertę publiczną, z której planuje pozyskać ok. 45 mln zł. Zgodnie z opublikowanym dziś prospektem emisyjnym zapisy na akcje spółki dla inwestorów indywidualnych będą przyjmowane po cenie maksymalnej ustalonej na 72 zł i potrwają do 12 czerwca 2017 r. Wraz z akcjami sprzedawanymi przez obecnych akcjonariuszy wartość transakcji może wynieść ok. 62 mln zł. Oferującym i Prowadzącym Księgę Popytu jest Bank Zachodni WBK, Doradcą finansowym jest Partners & Ventures, a Doradcą prawnym CMS Cameron McKenna.

 – Działamy na rynku, na którym praktycznie nie ma ograniczeń w zakresie globalnego rozwoju. Stworzyliśmy niezawodne urządzenia i zdobyliśmy pozycję lidera w naszym segmencie. Zamierzamy wykorzystać dotychczasowe doświadczenia i rozszerzyć działalność na kolejne kraje oraz wprowadzać następne innowacyjne urządzenia, takie jak smartfony dla seniorów. Pieniądze od inwestorów pomogą nam wykorzystać pojawiającą się szansę ekspansji – mówi Arkadiusz Wilusz, prezes Maxcom. – Jako spółka notowana na GPW znajdziemy się w gronie innowacyjnych firm z ekspozycją na globalny wzrost.

Maxcom posiada ponad 15-letnie doświadczenie w produkcji oraz dystrybucji własnych marek produktów telekomunikacyjnych. Spółka działa na ponad 20 rynkach, a jej udział w polskim rynku klasycznych telefonów komórkowych wyniósł w I kw. 2017 r. 40-45 proc. Głównymi odbiorcami spółki zarówno w Polsce jak i zagranicą są czołowi operatorzy telekomunikacyjni (m.in. Orange, Play, T-Mobile, Plus, O2, Telenor) oraz sieci handlowe i dystrybutorzy.

Dzięki własnemu działowi badań i rozwoju Maxcom jest w stanie szybko reagować na zmieniające się potrzeby klientów i wprowadzać na rynek nowe modele telefonów. Produkcja urządzeń prowadzona jest przez sprawdzonych partnerów spółki w Chinach.

Cele emisyjne

Spółka oczekuje, że wpływy netto z emisji akcji wyniosą ok. 45 mln zł, środki te zostaną przeznaczone na realizację strategii rozwoju Maxcom. Za pieniądze pozyskane od inwestorów spółka planuje rozwijać nowe modele klasycznych telefonów oraz smartfonów, w tym innowacyjnego smartfona dla seniorów. Dodatkowy kapitał ma również pozwolić na dalszą ekspansję zagraniczną w Europie, która będzie realizowana poprzez akwizycje zagranicznych dystrybutorów sprzętu telefonicznego i uruchamianie własnych przedstawicielstw handlowych.

Szczegółowe cele emisyjne Wartość środków
Wprowadzenie i rozwój nowych modeli klasycznych telefonów komórkowych oraz smartfonów i pozyskanie dzięki nim nowych klientów we wszystkich kanałach sprzedaży. 23 mln zł
Wprowadzenie innowacyjnego smartfona dla seniorów z dedykowanym oprogramowaniem autorskim „Przyjazny Ekran” oraz opaską na rękę z systemem SOS, który uzupełni lukę rynkową powstałą pomiędzy klasycznymi telefonami komórkowymi, a smartfonami dedykowanymi masowemu odbiorcy. 5 mln zł
Ekspansja na rynki zagraniczne w Europie:

§  akwizycje zagranicznych przedsiębiorstw (dystrybutorów)

§  uruchomienie własnych przedstawicielstw handlowych na rynkach zagranicznych

Spółka rozpoczęła już wstępne działania mające na celu rozpoznanie rynku i identyfikację potencjalnych podmiotów zagranicznych, które mogłyby podlegać akwizycji

 

10 mln zł

5 mln zł

Wprowadzenie i rozwój akcesoriów dedykowanych do telefonów Maxcom 2 mln zł

 

Struktura i harmonogram oferty

Oferta publiczna Maxcom obejmuje do 660 tys. akcji nowej emisji oraz do 204 tys. akcji istniejących sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy.

Akcje będę oferowane w transzy  inwestorów indywidualnych oraz transzy inwestorów instytucjonalnych. Dla inwestorów indywidualnych przeznaczone będzie ok. 10 proc. oferowanych akcji. W tej transzy inwestorom przydzielone będą akcje nowej emisji. Inwestorzy Instytucjonalni mogą otrzymać zarówno akcje nowe, jak i już istniejące.

Zapisy na akcje od inwestorów indywidualnych będą przyjmowane po cenie maksymalnej ustalonej na 72 zł od 6 do 12 czerwca 2017 r. Ostateczna cena akcji zostanie ogłoszona 13 czerwca i będzie taka sama dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych.

Zapisy na akcje od inwestorów detalicznych przyjmowane będą przez biura maklerskie: DM BZ WBK, BM Alior Bank, DM BOŚ, mBank DM.

5 czerwca Publikacja prospektu oraz Ceny Maksymalnej
5-13 czerwca Budowa księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
6-12 czerwca Przyjmowania zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych
13 czerwca Ustalenie i opublikowanie ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oraz Ceny Akcji
14-20 czerwca Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
21 czerwca Przydział akcji
30 czerwca Zakładany pierwszy dzień notowania akcji i PDA na GPW

 

Akcjonariat i lock-up

Dotychczasowymi akcjonariuszami Maxcom są założyciele spółki Arkadiusz Wilusz i Andrzej Wilusz posiadający odpowiednio 90 proc. i 10 proc. kapitału i głosów na walnym.

Oferta publiczna obejmuje emisję 660 tys. nowych akcji i 204 tys. istniejących akcji sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy. Przy założeniu objęcia przez nowych akcjonariuszy wszystkich oferowanych akcji, ich udział w akcjonariacie wyniesie 32 proc. Arkadiusz Wilusz posiadać będzie 61,2 proc., a Andrzej Wilusz 6,8 proc.

Struktura akcjonariatu przed ofertą
TRWA WCZYTYWANIE DANYCH
Struktura akcjonariatu po ofercie

(przy założeniu sprzedaży i objęcia wszystkich akcji)

TRWA WCZYTYWANIE DANYCH

 

Wyniki finansowe

Od kilku lat Maxcom bardzo dynamicznie zwiększa skalę działalności, znajduje to odzwierciedlenie w wynikach finansowych. Przychody ze sprzedaży w 2016 r. osiągnęły 109,2 mln zł, co oznacza wzrost o 116,5% w porównaniu z 2015 r. Zysk operacyjny wyniósł 16,9 mln zł, wobec 6,2 mln zł rok wcześniej. Z kolei zysk netto wzrósł do 12,2 mln zł z 4,0 mln zł.

Największe znaczenie dla tak dynamicznej poprawy wyników miały: nawiązanie współpracy z kolejnymi operatorami telefonii komórkowej oraz sieciami handlowymi zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Europy oraz lepsza penetracja rynku będąca efektem rozszerzania portfolio produktów (linia strong obejmująca telefony wzmocnione, linia smart obejmująca smartfony oraz marka Maxton – kierowana do supermarketów).

Maxcom prognozuje dalszy dynamiczny wzrost wyników finansowych. W 2017 r. przychody mają wynieść 156,7 mln zł, EBITDA 22,9 mln zł, a zysk netto 17,7 mln zł.

 O Grupie

Maxcom posiada ponad 15-letnie doświadczenie w produkcji oraz dystrybucji własnych marek produktów telekomunikacyjnych. Jest jednym z kluczowych graczy w Europie w sprzedaży klasycznych telefonów komórkowych, w szczególności dla seniorów oraz dedykowanych osobom, które uprawiają sporty ekstremalne lub pracują w ciężkich warunkach. Grupa działa pod dwiema markami Maxcom oraz budżetowej Maxton.

Grupa realizuje sprzedaż poprzez zdywersyfikowane kanały dystrybucji B2B w ponad 20 krajach Europy, w tym m.in. za pośrednictwem czterech głównych operatorów komórkowych w Polsce, kilkunastu operatorów za granicą, sieci handlowych oraz wybranych dealerów i agentów sprzedaży. Dzięki własnemu działowi badań i rozwoju Maxcom jest w stanie szybko reagować na zmieniające się potrzeby klientów i wprowadzać na rynek nowe modele telefonów.

***

Kontakt dla mediów:

Karol Piszcz

TAILORS Group

tel.: 511 590 054

mail: kpiszcz@tailorsgroup.pl

 

Jakub Rutkowski

TAILORS Group

tel.: 603 334 068

mail: jrutkowski@tailorsgroup.pl

 

Zastrzeżenie prawne

Informacje tu zawarte nie są przeznaczone do publikacji i dystrybucji, bezpośrednio lub pośrednio, na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki. Materiały te nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania ofert zakupu papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych. Papiery wartościowe nie mogą być oferowane i sprzedawane w Stanach Zjednoczonych bez rejestracji zgodnie z lub na podstawie zwolnienia z rejestracji przewidzianego w amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych z 1933 r. z późniejszymi zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) oraz jej zasadami i przepisami. Nie jest zamierzona rejestracja jakiejkolwiek części Oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani przeprowadzenie oferty publicznej papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki Maxcom S.A. („Spółka”). Prospekt Emisyjny dotyczący oferty publicznej akcji Spółki („Oferta Publiczna”) oraz o ubieganiu się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. został zatwierdzony w dniu 2 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce („Prospekt”). Prospekt wraz z opublikowanymi aneksami i komunikatami aktualizującymi przygotowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych Spółki na terytorium Polski i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej papierów wartościowych Spółki w Polsce („Oferta”). W związku z Ofertą w Polsce oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych Spółki do obrotu na GPW, Prospekt został udostępniony na stronie internetowej Spółki (http://www.maxcom.pl/) jak również na stronie internetowej Oferującego – Bank Zachodni WBK S.A. – Dom Maklerski BZ WBK (http://www.dmbzwbk.pl/).

Rozpowszechnianie tego dokumentu w niektórych państwach może być zabronione. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonym dokumencie nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych w Kanadzie, Japonii lub Australii.

Maxcom publikuje prospekt i rozpoczyna ofertę publiczną